Учителската стая

Интериор на учителската стая през Възраждането

Бюро

Учебни приспособления

Библиотека

Учителски униформи – делнична и празнична