Класната стая на Рада Госпожина

Интериор на класната стая на Рада Госпожина
Подредени са четири реда с дълги учебни банки. На първия ред са седели най-малките ученички, които са пишели с дървена пръчица върху пясък. Вторият ред чинове е отреден за по-знаещите, които пишат върху черни дъскички. А последните два са за най-големите ученички, които вече могат спокойно да четат и пишат. Те са писали с мастилници и гъши пера. На едната стена на класната стая са наредени няколко таблици с букви и цифри, с помощта на които ученичките са се учели да пишат, четат и смятат.
Дъски за послушни и непослушни момичета
Възрожденски методи на обучение
Писане с калем на пясък
Писане с калем на черна дъска
Писане с перо и мастило на лист
Взаимноспомагателна таблица