Експозиции

Класната стая на Рада Госпожина

Учителската стая

Експозиция графики на Бинка Вазова